Jan Czajkowski

E-mail address: czajkow


Works

"Pewne własności klastrów w perkolacji na płaszczyźnie hiperbolicznej" (Polish, "Some properties of clusters in percolation on hyperbolic plane"; master thesis, 2008)

"Clusters in middle-phase percolation on hyperbolic plane", Noncommutative Harmonic Analysis with Applications to Probability III, Banach Center Publications, vol. 96, Warsaw 2012 (a version in arXiv)

"Percolation in the hyperbolic space: non-uniqueness phase and fibrous clusters" (on arXiv, PhD thesis, 2013)